Ekokumppanit.fi

Sukupolvelta toiselle - Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Sukupolvelta toiselle - Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Ekokumppanit logo

Ekokumppanit toimii hankkeen päätoteuttaja

CIRGREEN logo
FI Euroopan unionin osarahoittama

CIRGREEN-hankkeessa pyritään kasvattamaan kiertotalouden mukaista hankintaosaamista eurooppalaisissa kunnissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta ja inspiroida uudenlaista ajattelutapaa julkisten hankintojen suhteen, sekä saada useammat eurooppalaiset kunnat hyödyntämään kiertotalouden periaatteita hankinnoissaan. Hanke torjuu ilmastonmuutosta lisäämällä kunnallisten toimijoiden kiertotalousosaamista koulutuksen kautta.

Hankkeen aikana kartoitetaan kunnallisten toimijoiden ymmärrystä ja tarpeita kiertotalouteen liittyen sekä työstetään opas kiertotalouden mukaisiin julkisiin hankintoihin. Oppaan tarkoitus on toimia käytännön työkalupakkina siihen, millä tavoin kunnissa voidaan suunnitella ja toteuttaa kiertotalouden mukaisia julkisia hankintoja. Oppaan pilottiversio julkistetaan Italiassa keväällä 2024 järjestettävässä koulutusseminaarissa, johon kutsutaan osallistujia Suomesta, Italiasta ja Espanjasta. Koulutus toteutetaan englanniksi.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Provincia di Parma italiassa sekä Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro Espanjassa. Hanke on kaksivuotinen ajalla 2022-2024.

Ajankohtaista

30.6.2023 – Kyselyn tulokset kerätään

Hankkeen yhteistyökumppanit keräsivät toiminta-alueidensa kunnissa kyselylomakkeen avulla tietoa kiertotalouden nykytilasta ja siihen liittyvästä tietämyksestä kunnallisten toimijoiden työssä. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa sitä, millä osa-alueilla on eniten tarvetta kiertotalousosaamisen lisäämiselle. Vastauksia saatiin yhteensä 142; 12 Suomesta, 65 Italiasta ja 65 Espanjasta.

1.1.2023 – Hanke käynnistyy

Hanke käynnistettiin suunnitellusti ja ensimmäinen projektitapaaminen pidettiin 26.1.2023 Espanjan Valencia de Alcántarassa.

Yhteystiedot

Yhteystyössä

Ekokumppanit logo
San Pedro
Provincia di parma
FI Euroopan unionin osarahoittama

aa