Ikkunoiden kunnostusopas julkaistu

Sorvaamo-hankeen osallistujat ovat oppineet ikkunoiden korjausta tekemällä oppien. He ovat korjanneet Jukola-talon ja Suunnittelukonttorin ikkunoita Hiedanrannassa Aleksanteri Jääskeläisen ohjauksessa hitaasti, mutta laadusta tiukasti kiinni pitäen. Nyt julkaistuun ikkunoiden kunnostuksesta kertovaan oppaaseen on koottu työvaiheita, jotka on hyväksi havaittu hankkeen aikana. Opas on oppimateriaalia hankkeen osallistujille, mutta sitä voivat hyödyntää kaikki, jotka haluavat korjata ikkunoita.

Linkki oppaaseen:
https://hankkeet.ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/2020/04/ikkunoiden_kunnostaminen_uusin_viilattu_versio-1.pdf

Näillä ohjeilla pääsee hyvin korjausten alkuun. Jos olet kiinnostunut ikkunoiden historiasta, tyylisuunnista ja tarkemmista korjausohjeista, kannattaa katsoa esimerkiksi seuraavista lähteistä:
Mikkola Juulia ja Böök Netta 2011. Ikkunakirja. Moreeni. (Sidottu, 352 sivua)
Korhonen Teppo ja Eskelinen Jouko 2011. Suomalainen ikkuna. Moreeni.
Dahl Marjukka 2004. Ikkunoiden korjaus. Miksi vanhat ikkunat kannattaa korjata? Konservointi. Opinnäytetyö. EVTEK Muotoiluinstituutti. Aikuiskoulutus.
Museoviraston korjauskortit, Ikkunoiden korjaus
https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/korjauskortti-8.pdf

Yhteystiedot

Sorvaamo
Säilyttävän korjaamisen ammatillinen tukipalvelu

Ekokumppanit Oy
PL 487
33101 Tampere

2022 © Ekokumppanit Oy