Ekokumppanit.fi

Från generation till en annan - Lösningar på utmaningarna med hållbar utveckling

Från generation till en annan - Lösningar på utmaningarna med hållbar utveckling

Verksamhetsmodeller för att påskynda kommuninvånarnas klimatåtgärder

Verksamhetsmodeller för att påskynda kommuninvånarnas klimatåtgärder

I projektet KIVA har man skapar sex verksamhetsmodeller för kommunerna att påskynda kommuninvånarnas klimatåtgärder. Här kan du ladda ner material för verksamhetsmodellerna.

Energirenoveringar

Med verksamhetsmodellen för energirenovering påskyndar man genomförandet av energirenoveringar i husbolag. Husbolagen har indelats i ålderskategorier och lämpliga energirenoveringar har sammanställts för varje ålderskategori samt information om finansieringen av renoveringarna.
Modell 01

Mot en Zero Waste-skola

Hur främjar man en hållbar verksamhetskultur i skolan med verksamhetsmodellen för en Zero Waste skola så att alla förstår och kan minimera avfallsmängden och konsumera enligt principerna för hållbar utveckling.
Modell 02

Skolmat 2030

Med klimatvänlig skolmat och verksamhetsmodellen Skolmat 2030 halveras klimatpåverkan av skolans sexveckors matlista. Verksamhetsmodellen har ursprungligen verkställts av matsystemsforskare Teea Kortetmäki och Muurame kommun.
Modell 03

Motion rör oss alla

Med verksamhetsmodellen, Motion rör oss alla, uppmuntras kommunen att främja ett hållbara och hälsosamma sätt att röra sig för kommunens anställda.
Modell 04

Från oljeuppvärmning till förnybar energi i småhus

Med verksamhetsmodellen småhus från olja till förnybara kan kommunen uppmuntra och hjälpa ägare till småhus med oljeeldning att byta uppvärmningsform. Arbetet görs i samarbete med lokala referensgrupper.
Modell 05

Samhällssimulator

Samhällssimulatorn är ett inlärningsspel om klimatet och miljön vars syfte är att väcka diskussion och öka förståelsen om hur samhället fungerar, om att rösta och om samhällelig ojämlikhet. Verksamhetsmodellen är riktad till de lägre och högre klasserna i grundskolan. Den kompletta versionen kan beställas från Samhällssimulatorns webbplats.
Modell 06

I samarbete

Parikkala

Pirkkala

Rovaniemi

Seinäjoki

Vantaa

Äänekoski

aa