ek-logo-color_big_final.png

Registerbeskrivning
Personuppgiftslagen 523/1999 (10 §) och EU:s dataskyddsförordning 2016/679
Senast uppdaterad: november 2020

Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Ekokumppanit Oy (18017648-4)
Besöksadress & postadress: Valssipadonraitti 3, 33100 Tammerfors
Webbplats:www.ekokumppanit.fi

2. Registeransvariga

Ekokumppanit Oy;s verkställande direktör Suvi Holm och kommunikationschef Carl Willandt.

3. Registrets namn

Ekokumppanit Oy:s dataskyddsregister.

4. Registrets användningssyfte

Personuppgifter i registret används för allmän kommunikation och marknadsföring av Ekokumppanit Oy. Data används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

5. Grund för att samla och behandla uppgifter

Uppgifterna i registret samlas med eget samtycke av de registrerade för kommunikation enligt registrets användningssyfte.

6. Registrets innehåll

Obligatoriska uppgifter som samlas i registret är namn och e-postadress. Valfri uppgift som kan samlas i registret är den registrerades kontaktuppgifter och bakgrundsorganisation. Uppgifterna lagras inte längre än vad som är nödvändigt för deras användningssyfte.

7. Regelmässiga informationsskällor

Uppgifterna i registret samlas med ett webbformulär på webbplatsen.

8. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter som lagrats i registret bevaras på en noggrant bevakad server. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och lämnas inte ut utanför EU eller EES.

9. Skydd av registret

Material som upprätthålls manuellt finns i utrymmen dit utomstående inte äga tillträde.

Uppgifter som behandlas elektroniskt finns på en noga bevakad server i Helsingfors i Finland i ett noga bevakat serverutrymme. Tillgång till servern begränsas med brandmur. Fysisk tillgång till uppgifterna är förhindrad med passagekontroll och andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna förutsätter tillräckliga rättigheter och identifiering med multifaktorautentisering. Endast personer som arbetar hos personuppgiftsansvarige som behöver uppgifterna i sin uppgift har användarrättighet till registret. Användarna är förbundna till tystnadsplikt. Uppgifterna i registret säkerhetskopieras säkert och kan vid behov återställas.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig i registret. En skriftlig kontrollbegäran ska skickas undertecknad till registrets ansvarsperson till personuppgiftsansvariges postadress.

Den registrerade har rätt att kräva att onödiga, felaktiga eller föråldrade uppgifter ska korrigeras eller att uppgifterna tas bort. En undertecknad skriftlig korrigerings- eller kontrollbegäran ska skickas till registrets ansvarsperson till personuppgiftsansvariges postadress.

11. Cookies

Vi använder cookies, dvs. kakor, på webbplatsen för att behandla och analysera uppgifter i anslutning till användningen av vår webbplats. Med hjälp av cookies förstår vi hurdant innehåll användarna av webbplatsen är intresserade av och kan erbjuda dem olika innehåll. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Användaren kan emellertid om hen vill förhindra användningen av cookies genom webbläsarinställningarna.

12. Kommentarer

Ifall det är möjligt att kommentera och besökarna lämnar en kommentar på den här webbplatsen så samlar vi uppgifterna som är synliga i kommentarfältet, IP-adressen och information i anslutning till webbläsarversionen för att identifiera skräppostmeddelande. En av e-postadressen skapad anonym hashinformation kan skickas till tjänsten Gravatar för att vi ska veta att den som kommenterar är användare av tjänsten. Tjänsten Gravatars dataskyddsbeskrivning finns på webbplatsen:

www.automattic.com/privacy

13. Inbäddat innehåll på webbplatsen

Artiklarna eller webbsidorna på den här webbplatsen kan det finnas inbäddat innehåll (till exempel videon, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser fungerar precis på samma sätt som om besökaren skulle ha besökt den andra webbplatsen.

Den webbplatsen kan samla information om dig, använda cookies, inbädda tilläggsuppföljning av tredje part och följa upp växelverkan med det inbäddade innehållet i fråga inklusive växelverkan mellan det förenade innehållet ifall du har ett konto och har loggat in till webbplatsen i fråga.

I samarbete

Parikkala

Pirkkala

Rovaniemi

Seinäjoki

Vantaa

Äänekoski

Kontaktinformation

Ekokumppanit Oy

Valssipadonraitti 3
33100 Tampere

info@ekokumppanit.fi
+358 40 806 2617

Bilder på sajten: Visit Tampere – Laura Vanzo