Ekokumppanit.fi

Sukupolvelta toiselle - Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Sukupolvelta toiselle - Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit

Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit

KIVAT-hankkeessa on luotu kuusi kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallia kuntien käyttöön. Toimintamallien materiaalit ovat ladattavissa tältä sivulta.

Energiaremontit

Toimintamallilla vauhditetaan taloyhtiöiden energiaremonttien toteutumista. Taloyhtiöt on jaettu ikäryhmittäin ja kullekin ikäryhmälle on koottu sopivat energiaremontit sekä tietoa remonttien rahoituksesta.
Malli 01

Kohti Zero Waste -koulua

Toimintamallilla edistetään koulun kestävää toimintakulttuuria, jossa jokainen ymmärtää ja osaa minimoida jätteen määrän ja kuluttaa kestävien periaatteiden mukaisesti.
Malli 02

Kouluruoka 2030

Toimintamallilla koulun kuuden viikon ruokalistan ilmastovaikutus puolittuu. Toimintamallin alkuperäiset toteuttajat ovat ruokajärjestelmätutkija Teea Kortetmäki ja Muuramen kunta.
Malli 03

Liikkumisesta yhteinen asia

Toimintamallilla kannustetaan kuntaa edistämään kunnan työntekijöiden ja kuntalaisten kestävää ja terveellistä liikkumista.
Malli 04

Pientalot öljystä uusiutuviin

Toimintamallin avulla kunta voi kannustaa ja auttaa öljylämmitteisten pientalojen omistajia vaihtamaan lämmitysmuotoa. Työ tehdään yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.
Malli 05

Yhteiskunta-
simulaattori

Oppimispeliin toteutetun ilmasto-/ ympäristöaiheisen demoversion tarkoituksena on herättää keskustelua ja lisätä ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta, äänestämisestä ja yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta. Toimintamalli on suunnattu ala- ja yläkouluille.
Malli 06

Yhteistyössä

Parikkala

Pirkkala

Rovaniemi

Seinäjoki

Vantaa

Äänekoski

aa